Advokatbyrån

Daniel Kimselius AB

En humanjuridisk advokatbyrå

Telefon: 08-408 36 220

E-post: info@advokatkimselius.se

Läs mer om oss

Specialiserad inom brottmål, familjerätt och asylrätt

Advokatbyrån är specialiserad inom brottmål, familjerätt och asylrätt. Vi har stor erfarenhet inom våra rättsområden.

Du kan anlita oss som offentlig försvarare om du är misstänkt för ett brott. Om du har drabbats av skada eller utsatts för brott för vi din skadeståndstalan och företräder dig som målsägandebiträde.

Om du hamnat i en rättslig tvist som rör ditt barn hjälper vi dig i frågor som vårdnad, boende och umgänge för ditt barn.

Har du frågor som rör dina möjligheter att få stanna i Sverige kan vi biträda dig som ombud eller som offentligt biträde.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott biträder vi dig vid polisförhör, häktningsförhandlingar och rättegång.

Du kan begära en advokat vid vår advokatbyrå när du har kontakt med polisen eller domstolen. Du kan även kontakta oss direkt.

 

Brottsoffer

Den som har utsatts för brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde. Åklagaren kan då begära att domstolen skall förordna målsägandebiträde.

Om du vill att vi skall företräda dig som målsägandebiträde kan du framföra detta till åklagaren eller kontakta oss.

 

Asylrätt

Den som söker asyl i Sverige har som regel rätt till ett offentligt biträde som hjälper den asylsökande i ärendet vid Migrationsverket. Våra jurister har en lång erfarenhet som offentliga biträden.

Uppehållstillstånd

Den som vill komma till Sverige för att arbeta, studera eller bosätta sig med någon behöver som regel ansöka om uppehållstillstånd i landet. Vi hjälper dig om du har frågor eller funderingar om uppehållstillstånd.

Kontakta oss...

Ring: 08-408 36 220

e-post: info@advokatkimselius.se